Nazwa Członkostwa

Wybrałeś Członkostwo - Klub Neurocoachingu

Cena za członkostwo to PLN 86.00 za Month.


Informacje o koncie Masz już konto? Zaloguj się tutaj

LEAVE THIS BLANK

Informacje o płatności Akceptujemy Visa, Mastercard, American Express, and Discover


Zasady i Licencje

Niniejsza Witryna („Witryna”) jest własnością i jest zarządzana przez Brand Elevator w imieniu Krystiana Wyszomirskiego / („Firma”, „my” lub „nas”). Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i korzystanie z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, naszą Polityką prywatności i wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie do określonych sekcji Witryny lub produktów i Usługi dostępne za pośrednictwem Witryny lub od firmy. Dostęp do Witryny w jakikolwiek sposób, zautomatyzowany lub w inny sposób, oznacza korzystanie z Witryny i zgodę użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie zakupy obowiązuje TEN regulamin.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania lub do nakładania nowych warunków korzystania z witryny, od czasu do czasu, w którym to przypadku opublikujemy zmienione warunki użytkowania na tej stronie. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian, akceptujesz zmodyfikowane Warunki użytkowania.

LICENCJA DLA UŻYTKOWNIKA STRONY I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA NIEJ

Niniejsza Witryna i wszystkie materiały dostępne w Witrynie są własnością nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Witryna jest udostępniana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Nie możesz korzystać z Witryny lub materiałów dostępnych w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub nie został przez nas autoryzowany. Mówiąc inaczej nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieła pochodne, wykorzystywać ani rozpowszechniać w żadnym sposób lub medium (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) wszelkie materiały ze Strony. Wyjątkiem jest otrzymanie pozwolenia drogą elektroniczną - EMAIL lub ważnego Certyfikatu Szkoły Neurocoachingu.

Możesz jednak od czasu do czasu pobrać i / lub wydrukować jedną kopię poszczególnych stron Witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowasz nienaruszone wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności.

ZGODA UŻYTKOWNIKA NA UŻYWANIE OPUBLIKOWANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

 • Publikując lub przesyłając nam jakiekolwiek materiały (w tym między innymi komentarze, wpisy na blogu, zdjęcia i filmy) za pośrednictwem Witryny, oświadczasz, że:
 • Jesteś właścicielem materiału lub publikujesz lub przesyłasz za wyraźną zgodą właściciela materiału;
 • Masz trzynaście lat lub więcej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do wykorzystywania i wyświetlania jakichkolwiek wpisów lub wkładów dowolnego rodzaju oraz że Firma może zdecydować o zaprzestaniu używania i wyświetlania jakichkolwiek takich materiałów (lub dowolnej ich części), w dowolnym czasie z dowolnego powodu w ogóle.

Użytkownik publikując dobrowolnie komentarz, referencje, opinię w sklepie, zdjęcia, linki, teksty, video w sekcjach tej strony zezwala na użycie ich jako materiał sprzedażowy i reklamowy z zachowaniem zasad oraz w następujących mediach społecznościowych i przypadkach:

 • Jeżeli użytkownik posługuje się Nickiem – ten nick zostanie wykorzystany w celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;
 • Jeżeli użytkownik posługuje się imieniem i nazwiskiem w witrynie, to te dane mogą zostać wykorzystane celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;
 • Jeżeli użytkownik posługuje się imieniem i skrótem nazwiska w witrynie, to te dane mogą zostać wykorzystane celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;

Informujemy jednocześnie, że dane te nie stanowią integralnej części naszych płatnych produktów, co znaczy, że nie wykorzystujemy ich jako części danego produktu lub usługi dostępnej na Witrynie, ale tylko jako materiał informacyjny, marketingowy, typowo przykładowy i pokazowy.

Ograniczenia komunikacji i kadrowania.

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wchodząc na tę stronę lub kupując lub korzystając z opcjonalnego prezentu, e-maili, filmów, mediów społecznościowych, bloga, konsultacji, programów, produktów i / lub usług, od lub powiązanych z Brand Elevator w imieniu Krystian Wyszomirski, christianwynns.com, zgadzasz się zaakceptować wszystkie części niniejszego Zastrzeżenia. Dlatego jeśli nie zgadzasz się z poniższym zastrzeżeniem, ZATRZYMAJ się teraz i nie korzystaj z naszej witryny, e-maili, filmów, mediów społecznościowych, blogu, programów, produktów lub usług ani niczego, co kupiłeś lub doświadczyłeś za naszym pośrednictwem (łącznie „ Witryna, programy, produkty i usługi ”).

Ta strona i produkty oferowane na tej stronie nie są powiązane, stowarzyszone, wspierane ani sponsorowane przez Facebook, ani nie zostały sprawdzone, przetestowane lub certyfikowane przez Facebook.

Wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych.

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i są udostępniane jako narzędzia samopomocy na własny użytek.

Porady prawne i finansowe.

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach lub usługach nie mają na celu zastąpienia porad prawnych lub finansowych, które mogą być udzielane przez twojego adwokata, księgowego i / lub doradcę finansowego. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby przygotować dostarczone informacje, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób. Prawo różni się w zależności od kraju i kraju i ciągle się zmienia, dlatego wpływa na każdą osobę i firmę na różne sposoby. W związku z tym zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady finansowej i / lub prawnej dotyczącej konkretnych okoliczności. Zaleca się, aby skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, księgowym lub prawnikiem w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości, które masz, możesz mieć lub w przyszłości dotyczących własnych dochodów i podatków, a także wszelkich informacji prezentowanych przez naszą Witrynę, Programy lub Usługi dotyczące konkretnej sytuacji finansowej i / lub prawnej.

Psychologia, religia, medycyna

nformacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia, które może zapewnić Twój własny dostawca usług medycznych (w tym lekarz / lekarz, pielęgniarka, asystent lekarza lub każdy inny pracownik służby zdrowia), specjalista od zdrowia psychicznego (w tym psychiatra, psycholog, terapeuta, doradca lub pracownik socjalny) lub członek duchowieństwa. Dlatego nie lekceważ ani nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnej porady medycznej, zdrowia psychicznego lub religijnego z powodu informacji przeczytanych na tej stronie lub otrzymanych od nas. Nie przestawaj przyjmować żadnych leków bez rozmowy ze swoim lekarzem lub lekarzem ds. Zdrowia psychicznego. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny lub psychiczny, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub dostawcą zdrowia psychicznego.

Brak gwarancji dochodu lub jakiegokolwiek rodzaju innej.

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji. Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

Osobista odpowiedzialność.

Nasza strona, programy, produkty i usługi mają na celu dokładne przedstawienie dostarczonych informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że dobrowolnie uczestniczysz w korzystaniu z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, a ty sam jesteś w 100% wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za swoje wyniki. Wyrażasz zgodę na stosowanie własnej należytej staranności i osądu przed zastosowaniem jakichkolwiek rekomendacji lub porad, które możesz otrzymać w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie, życie i dobre samopoczucie, a także zdrowie, życie i dobre samopoczucie swojej rodziny i dzieci (w stosownych przypadkach) za wszystkie decyzje podejmowane obecnie i w przyszłości.

Referencje.

Ta strona przedstawia doświadczenia, referencje i spostrzeżenia na temat doświadczeń innych ludzi (klientów) wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy klient lub osoba fizyczna zatwierdziła te referencje, przykłady i zdjęcia, dała nam prawo do wykorzystania ich w materiałach oraz do mówienia o nich w naszych programach, produktach i / lub usługach, ale nie mogą one reprezentować ani gwarantować, że obecni lub przyszli klienci osiągną takie same lub podobne wyniki . Te historie klientów reprezentują raczej to, co jest możliwe dzięki naszym programom, produktom i / lub usługom.Przejęcie ryzyka. Firma nie ponosi odpowiedzialności za osobiste wybory ani działania użytkownika przed, w trakcie lub po korzystaniu z naszej witryny, programów, produktów i usług. Rozumiesz, że wszelkie wzmianki o jakichkolwiek sugestiach lub zaleceniach na stronie, programach, produktach lub usługach lub za ich pośrednictwem należy podejmować na własne ryzyko, bez naszej odpowiedzialności, uznając, że istnieje rzadka szansa, że choroba, uraz, a nawet śmierć może wyniknąć. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania lub niewykorzystania jakichkolwiek informacji dostarczonych przez nas w jakikolwiek sposób. Użytkownik korzysta lub nie korzysta z tych informacji na własne ryzyko i zwalnia nas z wszelkiejodpowiedzialności lub strat, które Państwo, firma lub rodzina lub dzieci (jeśli dotyczy) lub jakakolwiek inna osoba mogą ponieść lub ich wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji.  Błędy i pominięcia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnianych w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą przypadkowo zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie ani dokładność faktów, o których mowa w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za nią, ani innych osób fizycznych lub firm powiązanych ze mną w jakikolwiek sposób. Dołożono wszelkich starań, aby przedstawić Ci najbardziej dokładne i aktualne informacje, ale ponieważ biznes i technologia stale się rozwijają, nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, błędy lub pominięcia związane z Witryną, Programami, Produktami lub Usługami.  Osoby trzecie. W całej Witrynie możemy udostępniać linki i wskazówki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Nasze linki do takich stron osób trzecich nie oznaczają poparcia lub sponsorowania takich stron ani informacji, produktów lub usług oferowanych na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Ponadto, ani my, ani podmioty stowarzyszone nie działamy ani nie kontrolujemy w żaden sposób żadnych informacji, produktów ani usług, które strony trzecie mogą świadczyć w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w Witrynach, do których odsyłamy w Witrynie. W stosownych przypadkach wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji, są opiniami odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie naszej firmy. Ani Firma, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek treści. Ponadto, Firma nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i rzetelność opinii, porad lub oświadczeń złożonych na którejkolwiek ze Stron przez osoby inne niż upoważniony przedstawiciel Firmy podczas działania w charakterze urzędowym.  Rejestracja. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych demograficznych, w tym płci, roku urodzenia, kodu pocztowego i kraju. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w konkretnej funkcji Witryny, takiej jak kalendarz, sklep internetowy, możesz zostać poproszony o rejestrację w naszym formularzu, a taka rejestracja może wymagać od Ciebie podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części). Korzystanie z wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach procesu rejestracji, podlega warunkom naszej Polityki prywatności.Hasła. Aby korzystać z niektórych funkcji Witryny, potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła, które otrzymasz w trakcie procesu rejestracji Witryny. Odpowiadasz za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania (zarówno twoje, jak i innych), które mają miejsce pod Twoim hasłem lub kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także o wyjściu z konta na koniec każdej sesji. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub informacji o koncie. 

Rozwiązanie prawa do korzystania.

Możemy anulować lub wypowiedzieć twoje prawo do korzystania z Witryny lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W przypadku anulowania lub wypowiedzenia nie masz już prawa dostępu do części Witryny, której dotyczy anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych z Witryny oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania pozostają w mocy.

Zasady zwrotu pieniędzy.

Ze względu na elektroniczną dystrybucję produktów oraz natychmiastowy dostęp do wszelkich materiałów zwroty finansowe nie są oferowane.

Korzystając z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, domyślnie wyrażasz zgodę na wszystkie części Warunków użytkowania i zrzeczenie się odpowiedzialności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, skontaktuj się z nami info@szkolaneurocoachingu.pl

Licencje Szkoły Neurocoachingu

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje o licencjach jakie oferuje Ci szkoła w temacie materiałów, używania ich korzystania z nich oraz jakie licencje możesz zaproponować swoim klientom po ukończeniu Szkoły.

Licencja do używania Systemu.

 • Możesz używać Systemu ze swoimi klientami bez ukończenia Szkoły lecz wtedy powinieneś wspomnieć, że te narzędzie nie jest Twoim autorskim projektem, ale jego twórcą jest Krystian Wyszomirski – założyciel Szkoły Neurocoachingu i tego narzędzia uczyłeś się od niego.
 • Jeżeli chcesz otworzyć kiedyś swoją własną szkołę, do czasu uzyskania pisemnej zgody od Krystiana nie możesz uczyć Systemu jako głównego narzędzia. Możesz je wykorzystać do pracy z klientami, jednak nie możesz certyfikować z Systemu.
 • Certyfikację Systemu mogą przeprowadzać jedynie osoby, które ukończyły program “Program Certyfikacji Master Coacha Szkoły Neurocoachingu” oraz odbyły przynajmniej 24 miesiące praktyki w Szkole jako Instruktor. Certyfikacja może odbywać się jedynie w ramach Szkoły Neurocoachingu.
 • Po ukończeniu Szkoły i po uzyskaniu Certyfikatu dowolnie możesz używać Systemu na swojej stronie www, w materiałach, oraz w trakcie sesji coachingowych, docenimy wspomnienie twórcy systemu.

Certyfikacja i materiały

 • Po ukończeniu Szkoły oraz uzyskaniu Certyfikatu masz prawo do używania wszelkich zdobytych w Szkole narzędzi oraz materiałów. Możesz wykorzystywać je w swoich naukach, szkoleniach, kursach, sesjach coachingowych.
 • Do czasu uzyskania Certyfikatu, wszelkie materiały takie jak zeszyty ćwiczeń, materiały video, podcast prywatny oraz wszystkie materiały znajdujące się na platformie nie mogą być przez Ciebie używane bez uzyskania zgody od Krystiana.
 • Materiału bazowego – SYSTEMU nie można wykorzystywać do Certyfikacji gdziekolwiek poza Szkołą Neurocoachingu. Jedynym miejscem gdzie ten koncept może być uczony jest właśnie Szkoła Neurocoachingu.

Akredytacja Szkoły

 • Po ukończeniu egzaminu oraz ukończeniu Szkoły możesz uzyskać pełną akredytację otrzymując emblemat, który możesz umieścić na swojej stronie www.
 • Jeżeli pracujesz na etacie możesz uzyskać pisemne referencje;

Licencje Master Coach

 • Kończąc program Master Coach otrzymujesz dostęp do dodatkowych materiałów oraz narzędzi. Te narzędzia mogą być wykorzystywane przez Ciebie w pracy jednak nie mogą być uczone.
 • Jako Master Coach masz możliwość odbycia praktyk w Szkole Neurocoachingu. Po ukończeniu 24 miesięcy praktyk możesz pomagać przy procesie Certyfikacji.

Budowanie strony WWW w ramach Szkoły

Co zapewnia Szkoła?

W pełni profesjonalne przygotowanie strony internetowej oraz sklepu internetowego a także bloga. W tym:

 • Budowanie szablonu oraz projektu strony dla klienta;
 • Zabezpieczenie strony WWW;
 • Dodanie pierwszych produktów do sklepu;
 • Zestaw materiałów RODO (Polityka Prywatności) oraz polityka Cookies (dla biznesu coachingowego)
 • Integrację sklepu internetowego w celu zbierania płatności, danych od klientów;
 • Szkolenie SEO

Co potrzebne jest od klienta?

Zakupienie hostingu (79zł + VAT) oraz adresu www .pl (10zł) .com (39.99zł) + VAT

Koszta utrzymania strony ponosi Klient.

Koszta zawierają certyfikat SSL dla strony, dysk SSD w chmurze (szybkość i niezawodność). Dodatkowe zabezpieczenie plików oraz przestrzeń serwerową na wyłączność.

Platforma do kursów

Szkoła zapewnia zbudowanie w pełni funkcjonalnej i profesjonalnej platformy do kursów online, która działa sama, bez potrzeby jej obsługi przez Ciebie (w kwestiach sprzedaży). Dodajemy pierwszy kurs oraz zapewniamy wprowadzenie wszelkich niezbędnych ustawień, aby działała, była bezpieczna i skuteczna.

Platforma NIE WYMAGA dodatkowych kosztów.

Wydanie Książki w ramach Szkoły

Jak wygląda proces wydania książki przy pomocy Szkoły?

Proces obejmuje 11 spotkań z Autorem. To pełen mentoring oraz wsparcie w zakresie pisania książki oraz późniejszego jej wydania.

W czym pomaga Szkoła?

 • Stworzenie pomysłu na książkę;
 • Pełne wspracie w procesie pisania, redakcja oraz wspracie kreatywne i techniczne;
 • Stworzenie struktury książki;
 • Rejestracja kodów w Bibliotece Narodowej oraz prawa autorskie;
 • Wsparcie przy wyborze sesji zdjęciowej do książki;
 • Opracowanie “tyłu” książki;
 • Opracowanie notatki biograficznej autora;
 • Wybór drukarni (zbieranie ofert);
 • Wsparcie przy redakcji książki – tak, aby autor czuł się dobrze w pracy z korektorem;

SZKOŁA NIE POKRYWA:

 • Korekta;
 • Skład (możliwe jednak porozumienie ze Szkołą);
 • Druk książki

Co zapewnia Szkoła?

 • 11 spotkań tematycznych;
 • Plan marketingowy dla promocji książki oraz wprowadzenia jej na rynek;
 • Wprowadzenie książki do sklepu internetowego;
 • Wsparcie przy dystrybucji książki (księgarnie internetowe);
 • Promocję autora, po wydaniu książki;
 • Wywiad z autorem do podcastu Szkoły Neurocoachingu;
 • Pełne warsztaty z pisania książki;
 • Pomoc w budowaniu reklam sprzedażowych (facebook);
 • Oprawę do promocji książki w Social Media oraz na stronie WWW;

KLUB NEUROCOACHINGU 

Klub Neurocoachingu to członkostwo oparte na płatności miesięcznej za użytkowanie. Płatność w kwocie osiemdziesięciu siedmu złotych (jak również kwota za oferty promocyjne) jest bezzwrotna, w momencie, gdy zapłacisz rozpoczyna się Twój okres członkostwa.

Płatność w kwocie osiemdziesięciu siedmu złotych, jest pobierana automatycznie co 30 dni chyba, że anulujesz swoje członkostwo. Aby anulować swoje członkostwo napisz na info@szkolaneurocoachingu.pl przynajmniej 14 dni przed jego zakończeniem, lub postępuj zgodnie z instrukcjami, które zostały Ci przekazane na dedykowanej platformie dla Członków klubu.

Klub Neurocoachingu działa na zasadzie Społeczności. To Ty decydujesz jakimi informacjami na swój temat podzielisz się. Brand Elevator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie pożycza oraz nie kopiuje Twoich informacji osobistych i są one przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

Wszelkie sesje, szkolenia grupowe oraz prace indywiudalne i grupowe prowadzone w ramach Klubu Neurocoachingu są objęte pełną poufnością. 

Klub Neurocoachingu NIE gwarantuje rezultatów. Nie może zastąpić pomocy lekarza czy psychiatry. Celem tego programu jest praktyka oraz edukcja. Program nie świadczy usług profesjonalnych, medycznych lub prawnych.

Brand Elevator nie odpowiada za szkody, które mogą wynikać ze złego użytkowania programu Klub Neurocoachingu. Masz świadomość, że akceptując ten regulamin, cała odpowiedzialność za wyniki oraz działanie jest po Twojej stronie, jako kupującego. Tym samym oświadczasz, że jesteś świadomy iż z tego tytułu nie możesz rozpocząć żadnych roszczeń wobec Brand Elevator.

Aktualizacja: 10.10.2020r.